Radek Orszewski

Radek Orszewski to niezależny coach Lean Agile, konsultant i trener. Od ponad 15 lat
pracuje z organizacjami produktowymi i usługowymi w całej Europie.

Jest akredytowanym trenerem Metody Kanban oraz posiadaczem prestiżowego tytułu
Accredited Kanban Consultant. Ma sporo lat doświadczenia w pracy w Scrumie (CSPSM & PO). W swojej pracy łączy skupienie na efektywnych procesach i angażowaniu
wszystkich interesariuszy, również nietechnicznych czy wyższego szczebla
managerami.

Jest twórcą społeczności Lean Coffee w rodzimym Wrocławiu i Berlinie,
gdzie mieszkał blisko 10 lat. Uczy na CODE University w Berlinie i Uniwersytecie
Ekonomicznym w Wrocławiu. Prowadzi również jedyny polski podcast o Kanbanie
“Kanban przy kawie”.

Keynote: Roadmapa to nie rozkład jazdy autobusów.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.